Có 1 kết quả:

wén xùn

1/1

wén xùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to receive news (of)