Có 1 kết quả:

Mǐn qīng xiàn ㄇㄧㄣˇ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Minqing county in Fuzhou 福州[Fu2 zhou1], Fujian