Có 1 kết quả:

fá xīn

1/1

fá xīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

valve stem