Có 1 kết quả:

fá mén ㄈㄚˊ ㄇㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

valve (mechanical)