Có 1 kết quả:

yān rán

1/1

yān rán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) covertly
(2) secretly