Có 1 kết quả:

Yán Xī shān

1/1

Yán Xī shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yan Xishan (1883-1960), warlord in Shanxi