Có 1 kết quả:

chǎn fā

1/1

chǎn fā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to elucidate
(2) to expound
(3) to study and explain