Có 1 kết quả:

chǎn shì

1/1

chǎn shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to explain
(2) to expound
(3) to interpret
(4) elucidation