Có 1 kết quả:

lán dān

1/1

lán dān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tired and exhausted