Có 1 kết quả:

lán fēng

1/1

lán fēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

continuous blowing of the wind