Có 1 kết quả:

kuò bù

1/1

kuò bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stride forward