Có 1 kết quả:

kuò niè

1/1

kuò niè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stride (formal writing)