Có 1 kết quả:

Fù níng

1/1

Fù níng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Funing county in Yancheng 鹽城|盐城[Yan2 cheng2], Jiangsu