Có 1 kết quả:

Fù chéng mén ㄈㄨˋ ㄔㄥˊ ㄇㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Fuchengmen neighborhood of Beijing