Có 1 kết quả:

Fù xīn Měng gǔ zú Zì zhì xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Fuxin Mongol autonomous county in Fuxin 阜新, Liaoning