Có 1 kết quả:

duì xíng

1/1

duì xíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

formation