Có 1 kết quả:

Fáng chéng gǎng

1/1

Fáng chéng gǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Fangchenggang prefecture level city in Guangxi