Có 1 kết quả:

fáng bèi

1/1

fáng bèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to guard against