Có 1 kết quả:

fáng dàn

1/1

fáng dàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bulletproof