Có 1 kết quả:

fáng dàn yī ㄈㄤˊ ㄉㄢˋ ㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

bulletproof vest