Có 1 kết quả:

fáng zhì

1/1

fáng zhì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

prevention and cure