Có 1 kết quả:

fáng cháo diàn ㄈㄤˊ ㄔㄠˊ ㄉㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

groundsheet (for camping etc)