Có 1 kết quả:

fáng huǒ tī

1/1

fáng huǒ tī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fire escape