Có 1 kết quả:

fáng láng pēn wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

pepper spray