Có 1 kết quả:

fáng láng pēn wù ㄈㄤˊ ㄌㄤˊ ㄆㄣ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pepper spray