Có 1 kết quả:

fáng dào mén

1/1

fáng dào mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

entrance door (for apartment)