Có 1 kết quả:

fáng fǔ jì

1/1

fáng fǔ jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) preservative
(2) antiseptic