Có 1 kết quả:

fáng wèi wǔ qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

defensive weapon