Có 1 kết quả:

fáng zhǎng

1/1

fáng zhǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

abbr. for 國防部長|国防部长[guo2 fang2 bu4 zhang3], Minister of Defense