Có 1 kết quả:

fáng xián

1/1

fáng xián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to guard