Có 1 kết quả:

fáng zhèn

1/1

fáng zhèn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shockproof
(2) to guard against earthquakes