Có 1 kết quả:

fáng fēng gù shā

1/1

Từ điển Trung-Anh

sand break (in desert environment)