Có 1 kết quả:

yáng ㄧㄤˊ
Âm Pinyin: yáng ㄧㄤˊ
Tổng nét: 6
Bộ: fù 阜 (+4 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái:
Nét bút: フ丨丨フ一一
Thương Hiệt: NLA (弓中日)
Unicode: U+9633
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: dương
Âm Nôm: dương
Âm Nhật (onyomi): ヨウ (yō)
Âm Nhật (kunyomi): ひ (hi)
Âm Quảng Đông: joeng4

Tự hình 3

Dị thể 9

1/1

yáng ㄧㄤˊ

giản thể

Từ điển phổ thông

1. mặt trời
2. dương

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 陽.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Dương (trái với âm): 陰陽 Âm dương;
② Thái dương, mặt trời: 朝陽 Mặt trời ban mai; 秋陽以暴之 Có mặt trời mùa thu dọi xuống cho nó (Mạnh tử);
③ (văn) Hướng nam, phía nam: 天之當陽 Thiên tử ngồi quay về hướng nam;
④ (văn) Hướng bắc, phía bắc: 漢陽 Phía bắc sông Hán;
⑤ (văn) Phía nam núi: 衡陽 Phía nam núi Hành; 以其乃華山之陽名之也 Vì nó ở phía nam núi Hoa Sơn nên mới gọi nó là động Hoa Sơn (Vương An Thạch: Du Bao Thiền sơn kí);
⑥ Lộ ra ngoài, tỏ ra bên ngoài, bề ngoài, giả vờ, vờ (như 佯, bộ 亻): 陽爲尊敬 Ngoài mặt tỏ ra tôn kính; 今其狀陽言與韓,其實陰善楚 Nay bề ngoài vờ nói ủng hộ nước Hàn, nhưng thực ra lại ngầm thân với Sở (Sử kí: Hàn thế gia); 陽眠 Giả vờ ngủ.【陽溝】dương câu [yáng gou] Rãnh nổi, cống lộ thiên; 【陽奉陰違】 dương phụng âm vi [yángféng-yinwéi] Ngoài thì thuận, trong thì chống, trước mặt phục tùng sau lưng chống lại;
⑦ Dương (vật): 陽具 Dương vật, ngọc hành;
⑧ (văn) Màu đỏ tươi;
⑨ (văn) Cõi dương, cõi đời, dương gian;
⑩ [Yáng] Tên đất thời xưa (thuộc nước Yên đời Xuân thu, ở phía đông huyện Đường, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc);
⑪ [Yáng] (Họ) Dương.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 陽

Từ điển Trung-Anh

(1) positive (electric.)
(2) sun
(3) male principle (Taoism)
(4) Yang, opposite: 陰|阴[yin1] ☯

Từ ghép 357

Ān yáng 安阳Ān yáng dì qū 安阳地区Ān yáng shì 安阳市Ān yáng xiàn 安阳县Bì yáng 泌阳Bì yáng xiàn 泌阳县Bīn yáng 宾阳Bīn yáng xiàn 宾阳县Bō yáng 波阳Bō yáng xiàn 波阳县chā wěi tài yáng niǎo 叉尾太阳鸟Cháng yáng Tǔ jiā zú Zì zhì xiàn 长阳土家族自治县Cháo yáng 朝阳Cháo yáng 潮阳Cháo yáng mén 朝阳门Cháo yáng qū 朝阳区Cháo yáng qū 潮阳区Cháo yáng shì 朝阳市Cháo yáng xiàn 朝阳县Chéng yáng 城阳Chéng yáng qū 城阳区chéng yáng xìng 呈阳性chōng mǎn yáng guāng 充满阳光Chóng yáng 崇阳chóng yáng 重阳Chóng yáng jié 重阳节Chóng yáng xiàn 崇阳县Dān yáng 丹阳Dān yáng shì 丹阳市Dāng yáng 当阳Dāng yáng shì 当阳市dǎo yáng 倒阳Dé yáng 德阳Dé yáng shì 德阳市Dōng yáng 东阳Dōng yáng shì 东阳市Duān yáng jié 端阳节Fén yáng 汾阳Fén yáng shì 汾阳市Fèng yáng 凤阳Fèng yáng xiàn 凤阳县Fù yáng 富阳Fù yáng 阜阳Fù yáng dì qū 阜阳地区Fù yáng shì 富阳市Fù yáng shì 阜阳市Gāo yáng 高阳Gāo yáng xiàn 高阳县gé lán yáng 革兰阳gé lán yáng xìng 革兰阳性Gù yáng xiàn 固阳县Guàn yáng 灌阳Guàn yáng xiàn 灌阳县Guǎng yáng 广阳Guǎng yáng qū 广阳区Guì yáng 桂阳Guì yáng 贵阳Guì yáng shì 贵阳市Guì yáng xiàn 桂阳县Guì yáng Yī Xué yuàn 贵阳医学院Guō yáng 涡阳Guō yáng xiàn 涡阳县Hǎi yáng 海阳Hǎi yáng shì 海阳市Hàn yáng 汉阳Hàn yáng qū 汉阳区Hé yáng 合阳Hé yáng Xiàn 合阳县hēi xiōng tài yáng niǎo 黑胸太阳鸟Héng yáng 衡阳Héng yáng dì qū 衡阳地区Héng yáng shì 衡阳市Héng yáng xiàn 衡阳县Huái yáng 淮阳Huái yáng xiàn 淮阳县huáng yāo tài yáng niǎo 黄腰太阳鸟Huì yáng 惠阳Huì yáng dì qū 惠阳地区Huì yáng qū 惠阳区huǒ wěi tài yáng niǎo 火尾太阳鸟Jì yáng 济阳Jì yáng xiàn 济阳县Jiǎn yáng 简阳Jiǎn yáng shì 简阳市Jiàn yáng 建阳Jiàn yáng shì 建阳市Jiāng yáng qū 江阳区jiāo yáng 骄阳jiāo yáng sì huǒ 骄阳似火Jiē yáng 揭阳Jiē yáng shì 揭阳市Jīn yáng 金阳Jīn yáng xiàn 金阳县Jīng yáng 旌阳Jīng yáng 泾阳Jīng yáng qū 旌阳区Jīng yáng Xiàn 泾阳县Jiǔ jiǔ chóng yáng 九九重阳jù guāng tài yáng néng 聚光太阳能Kāi yáng 开阳Kāi yáng xiàn 开阳县Kūn yáng 昆阳Lái yáng 莱阳Lái yáng shì 莱阳市lán hóu tài yáng niǎo 蓝喉太阳鸟Lěi yáng 耒阳Lěi yáng shì 耒阳市Lì yáng 溧阳Lì yáng shì 溧阳市liǎng shǒu bù zhān yáng chūn shuǐ 两手不沾阳春水Liáo yáng 辽阳Liáo yáng shì 辽阳市Liáo yáng xiàn 辽阳县Liú yáng 浏阳Liú yáng shì 浏阳市Lóng yáng 隆阳Lóng yáng 龙阳lóng yáng jūn 龙阳君Lóng yáng qū 隆阳区Lǚ Chún yáng 吕纯阳lǜ hóu tài yáng niǎo 绿喉太阳鸟Lüè yáng 略阳Lüè yáng Xiàn 略阳县Lú yáng 庐阳Lú yáng qū 庐阳区luò yáng 洛阳Luò yáng dì qū 洛阳地区Luò yáng shì 洛阳市Luò yáng zhǐ guì 洛阳纸贵Má yáng 麻阳Má yáng Miáo zú Zì zhì xiàn 麻阳苗族自治县Má yáng xiàn 麻阳县Mián yáng 绵阳Mián yáng dì qū 绵阳地区Mián yáng shì 绵阳市Nán yáng 南阳Nán yáng dì qū 南阳地区Nán yáng shì 南阳市Nán yáng xiàn 南阳县Níng yáng 宁阳Níng yáng xiàn 宁阳县Ōū yáng 欧阳Ōū yáng Xiū 欧阳修Ōū yáng Xún 欧阳询Ōū yáng Yú qiàn 欧阳予倩Péng yáng 彭阳Péng yáng xiàn 彭阳县Píng yáng 平阳Píng yáng xiàn 平阳县Pó yáng 鄱阳Pó yáng Hú 鄱阳湖Pó yáng xiàn 鄱阳县Pú yáng 濮阳Pú yáng shì 濮阳市Pú yáng xiàn 濮阳县Qí yáng 祁阳Qí yáng xiàn 祁阳县Qiān yáng 千阳Qiān yáng Xiàn 千阳县Qián yáng 黔阳Qián yáng xiàn 黔阳县Qìn yáng 沁阳Qìn yáng shì 沁阳市Qīng yáng 青阳Qīng yáng xiàn 青阳县Qìng yáng 庆阳Qìng yáng dì qū 庆阳地区Qìng yáng shì 庆阳市Qǔ yáng 曲阳Qǔ yáng xiàn 曲阳县Ráo yáng 饶阳Ráo yáng xiàn 饶阳县Rǔ yáng 汝阳Rǔ yáng xiàn 汝阳县Shān yáng 山阳Shān yáng qū 山阳区Shān yáng Xiàn 山阳县shǎo yáng bìng 少阳病shǎo yáng jīng 少阳经Shào yáng 邵阳Shào yáng dì qū 邵阳地区Shào yáng shì 邵阳市Shào yáng xiàn 邵阳县Shè yáng 射阳Shè yáng xiàn 射阳县Shěn yáng 沈阳Shěn yáng shì 沈阳市shí zhǐ bù zhān yáng chūn shuǐ 十指不沾阳春水Shòu yáng 寿阳Shòu yáng xiàn 寿阳县Shù yáng 沭阳Shù yáng Xiàn 沭阳县Shuāng yáng 双阳Shuāng yáng qū 双阳区Sì yáng 泗阳Sì yáng Xiàn 泗阳县Sōng yáng 松阳Sōng yáng xiàn 松阳县Suī yáng 睢阳Suī yáng qū 睢阳区Suí yáng 绥阳Suí yáng xiàn 绥阳县tài yáng 太阳Tài yáng Bào 太阳报tài yáng chuāng 太阳窗tài yáng dēng 太阳灯tài yáng diàn chí 太阳电池tài yáng diàn chí bǎn 太阳电池板tài yáng fēng 太阳风tài yáng gōng sī 太阳公司tài yáng guāng 太阳光tài yáng guāng zhù 太阳光柱tài yáng hēi zǐ 太阳黑子tài yáng hēi zǐ zhōu 太阳黑子周tài yáng huā 太阳花tài yáng huó dòng 太阳活动tài yáng jìng 太阳镜tài yáng lún 太阳轮tài yáng néng 太阳能tài yáng néng bǎn 太阳能板tài yáng néng diàn chí 太阳能电池tài yáng rì 太阳日tài yáng shén 太阳神tài yáng shén jì huà 太阳神计划tài yáng shén jīng cóng 太阳神经丛Tài yáng Wēi xì tǒng gōng sī 太阳微系统公司tài yáng wō 太阳窝tài yáng xì 太阳系tài yáng xué 太阳穴tài yáng yǎn jìng 太阳眼镜tài yáng yì 太阳翼tài yáng yǒng bù luò 太阳永不落Tài yáng Zhào Zài Sāng gān Hé Shàng 太阳照在桑干河上Tián yáng 田阳Tián yáng xiàn 田阳县Wèi Bó yáng 魏伯阳Wǔ yáng 舞阳Wǔ yáng xiàn 舞阳县xī yáng 夕阳Xī yáng 昔阳xī yáng chǎn yè 夕阳产业xī yáng xī xià 夕阳西下Xī yáng xiàn 昔阳县xǐ yáng 喜阳xián yáng 咸阳Xián yáng dì qū 咸阳地区Xián yáng Qiáo 咸阳桥Xián yáng Shì 咸阳市Xiāng yáng 襄阳Xiāng yáng dì qū 襄阳地区Xiāng yáng qū 襄阳区Xiàng yáng 向阳xiàng yáng huā 向阳花Xiàng yáng qū 向阳区xié yáng 斜阳Xìn yáng 信阳Xìn yáng dì qū 信阳地区Xìn yáng Shì 信阳市Xíng yáng 荥阳Xíng yáng shì 荥阳市Xíng yáng xiàn 荥阳县xún yáng 寻阳Xún yáng 旬阳Xún yáng 浔阳Xún yáng qū 浔阳区Xún yáng Xiàn 旬阳县yàn yáng tiān 艳阳天yáng chūn miàn 阳春面yáng chūn xíng 阳春型yáng dào 阳道yáng diàn 阳电yáng diàn hè 阳电荷yáng diàn jí 阳电极yáng diàn zǐ 阳电子yáng fèng yīn wéi 阳奉阴违yáng gāng 阳刚yáng guāng 阳光yáng guāng fáng 阳光房yáng guāng míng mèi 阳光明媚yáng guāng yù 阳光浴yáng jí 阳极yáng jiān 阳间yáng jù 阳具yáng lí zǐ 阳离子yáng lì 阳历yáng móu 阳谋yáng píng 阳平yáng píng shēng 阳平声yáng sǎn 阳伞yáng shèng 阳盛yáng shì 阳世yáng shì jiān 阳世间yáng shòu 阳寿yáng tái 阳台yáng wěi 阳痿yáng wěi 阳萎yáng wén 阳文yáng wù 阳物yáng xìng 阳性yáng yán 阳炎yáng zōng 阳宗Yí yáng 宜阳Yí yáng xiàn 宜阳县Yì yáng 弋阳Yì yáng 益阳Yì yáng dì qū 益阳地区Yì yáng shì 益阳市Yì yáng xiàn 弋阳县yīn chā yáng cuò 阴差阳错yīn cuò yáng chā 阴错阳差yīn dé bì yǒu yáng bào 阴德必有阳报yīn yáng 阴阳yīn yáng guài qì 阴阳怪气Yīn yáng jiā 阴阳家Yǒu yáng 酉阳Yǒu yáng Tǔ jiā zú Miáo zú Zì zhì xiàn 酉阳土家族苗族自治县Yǒu yáng xiàn 酉阳县Yú yáng 榆阳Yú yáng 渔阳Yú yáng Qū 榆阳区Yuán yáng 元阳Yuán yáng 原阳Yuán yáng xiàn 元阳县Yuán yáng xiàn 原阳县Yuè yáng 岳阳Yuè yáng dì qū 岳阳地区Yuè yáng Lóu 岳阳楼Yuè yáng lóu jì 岳阳楼记Yuè yáng Lóu qū 岳阳楼区Yuè yáng shì 岳阳市Yuè yáng xiàn 岳阳县Yún yáng 云阳Yún yáng xiàn 云阳县Zǎo yáng 枣阳Zǎo yáng shì 枣阳市zhāng yáng 章阳Zhāo yáng 昭阳zhāo yáng 朝阳zhāo yáng chǎn yè 朝阳产业Zhāo yáng dì qū 朝阳地区Zhāo yáng qū 昭阳区Zhào Zǐ yáng 赵紫阳zhē yáng 遮阳zhē yáng bǎn 遮阳板Zhèng yáng 正阳Zhèng yáng xiàn 正阳县Zhōng yáng 中阳Zhōng yáng xiàn 中阳县zhuàng yáng 壮阳Zī yáng 资阳Zī yáng qū 资阳区Zī yáng shì 资阳市zǐ jiá zhí zuǐ tài yáng niǎo 紫颊直嘴太阳鸟Zǐ yáng 紫阳Zǐ yáng Xiàn 紫阳县Zōng yáng 枞阳Zōng yáng xiàn 枞阳县