Có 1 kết quả:

Yáng dōng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yangdong county in Yangjiang 陽江|阳江[Yang2 jiang1], Guangdong