Có 1 kết quả:

yáng sǎn

1/1

yáng sǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

parasol