Có 1 kết quả:

yáng guāng míng mèi

1/1

Từ điển Trung-Anh

the sun shines brightly (idiom)