Có 1 kết quả:

yáng guāng yù

1/1

Từ điển Trung-Anh

sunbathing