Có 1 kết quả:

yáng lì

1/1

yáng lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) solar calendar
(2) Western (Gregorian) calendar