Có 1 kết quả:

Yáng chéng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yangcheng county in Jincheng 晉城|晋城[Jin4 cheng2], Shanxi