Có 1 kết quả:

Yáng shān

1/1

Yáng shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yangshan county in Qingyuan 清远, Guangdong