Có 1 kết quả:

Yáng shān xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yangshan county in Qingyuan 清远, Guangdong