Có 1 kết quả:

Yáng qǔ xiàn

1/1

Yáng qǔ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yangqu county in Taiyuan 太原[Tai4 yuan2], Shanxi