Có 1 kết quả:

Yáng shuò

1/1

Yáng shuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yangshuo county in Guilin 桂林[Gui4 lin2], Guangxi