Có 1 kết quả:

Yáng shuò xiàn ㄧㄤˊ ㄕㄨㄛˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yangshuo county in Guilin 桂林[Gui4 lin2], Guangxi