Có 1 kết quả:

Yáng xī xiàn

1/1

Yáng xī xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yangxi county in Yangjiang 陽江|阳江[Yang2 jiang1], Guangdong