Có 1 kết quả:

Yáng gāo

1/1

Yáng gāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yanggao county in Datong 大同[Da4 tong2], Shanxi