Có 1 kết quả:

yīn yún

1/1

yīn yún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dark cloud