Có 1 kết quả:

yīn yún ㄧㄣ ㄩㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

dark cloud