Có 1 kết quả:

yīn lěng ㄧㄣ ㄌㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

gloomy and cold