Có 1 kết quả:

yīn liáng

1/1

yīn liáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

shady