Có 1 kết quả:

yīn lì

1/1

yīn lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lunar calendar